Samsung Galaxy A8 2018

Samsung Galaxy A8 2018

Giá:9,490,000đ

9,490,000

-3% Samsung Galaxy A8 Plus 2018

Samsung Galaxy A8 Plus 2018

Giá:2,890,000đ

2,990,000

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 8

Giá:18,490,000đ

18,490,000

Samsung Galaxy J3 pro

Samsung Galaxy J3 pro

Giá:7,900,000đ

7,900,000

Samsung Galaxy J7 Prime

Samsung Galaxy J7 Prime

Giá:4,990,000đ

4,990,000

Samsung Galaxy J7 Plus

Samsung Galaxy J7 Plus

Giá:6,590,000đ

6,590,000

Xiaomi Mi 6A

Xiaomi Mi 6A

Giá:7,000,000đ

7,000,000

Xiaomi Mi 4

Xiaomi Mi 4

Giá:7,000,000đ

7,000,000

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 SE

Giá:7,490,000đ

7,490,000

Xiaomi Redmi 6A

Xiaomi Redmi 6A

Giá:2,290,000đ

2,290,000

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 6X

Giá:5,090,000đ

5,090,000

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Redmi Note 5

Giá:5,090,000đ

5,090,000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN ".VN"

(Dành cho cá nhân)

 1. Tên miền đăng ký

todayviet.vn

 2. Máy chủ DNS chuyển giao (Lưu ý: Mục này bắt buộc phải khai báo đầy đủ tối thiểu 02 máy chủ).

Tên DNS Primary:             ns1.vmms.vn

Địa chỉ IP:                          210.245.87.16

Tên DNS Secondary:       ns2.vmms.vn

Địa chỉ IP:                           123.30.184.141

3. Thông tin cá nhân

Tên chủ thể

Giới tính

Năm sinh

Số CMND/Hộ chiếu

Địa chỉ

Tỉnh/thành phố

Quốc gia

Số điện thoại

Email

 

Ông Lương Tuấn Anh

Nam

05-10-1990

035090003512

Xóm 1, Tràng An, Bình Lục

Hà Nam

VN

+84-349581879 domain@vmms.vn

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

1.Tuyệt đối tuân thủ Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet theo thông tư 24/2015/TT-BTTTT. Tên miền cần phải được xác thực thông tin, vì vậy chủ thể vui lòng thực hiện: Cập nhật bản scan bản khai tên miền VN và CMND cho Nhà đăng ký trong vòng 3 ngày. Bổ sung bản khai gốc tên miền trong vòng 7 ngày.

2.Chủ động theo dõi hoạt động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị ngừng hoạt động, bị mất do hết hạn sử dụng.

3.Nộp đầy đủ Bản khai đăng ký tên miền gốc ngay sau khi tên miền được kích hoạt trong vòng 7 ngày. Chủ động nộp bản khai thay đổi thông tin tên miền mỗi khi có thay đổi thông tin về địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, số fax, ... về Nhà đăng ký. Tự chịu trách nhiệm khi các thông báo từ Nhà đăng ký không đến đúng địa chỉ do không cập nhật kịp thời thông tin liên hệ, dẫn đến bị mất tên miền.

4.Tên miền .VN sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi(11-20 ngày). Do đó chủ thể lưu ý gia hạn trước khi tên miền hết hạn để tránh mất tên miền.

5.Tên miền không được phép chuyển đổi Nhà đăng ký trong các trường hợp sau: trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký, trong vòng 30 ngày trước khi tên miền hết hạn, tên miền đang bị tạm dừng để xử lý vi phạm hoặc đang tranh chấp.

                                                                                                                                                                           , ngày 26 tháng 10 năm 2018

Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền

          (Ký và ghi rõ họ tên)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Đang xử lý...

Thiết kế website